«طومار نقاشی نُه اژدها» (جیولُنگ تُوجِوئِن 九龍圖卷) اثر «چِّن ژُنگ» (陳容؛ 1200؟-1266م‍.) دودمان سُنگ جنوبی است. نقاش چیره‌دست این طومار را در سال 1244م‍. رسم کرده است و اکنون در موزدۀ هنرهای زیبای شهر بوستون نگه داری می‌شود.