مسئولیت تمام مطالب این بلاگ بر عهده نویسنده و مترجم آنها، اسماعیل رادپور، است.

ایمیل: radpour@gmail.com 

همچنین از طریق فرم زیر پیام خود را برای نویسندۀ بلاگ ثبت می‌توانید کرد.