نقاشی «هزار فرسنگ درّه و کوه» (چیِن لی جیانگ شّان千里江山) اثر «وانگ شی مِنگ» (王希孟، 1096-1119 م‍.) در خانۀ نقاشیِ فغفورِ دائویی «هوئِـی دْزُنگ» از دودمان «سُنگ» (宋徽宗) .طول این نقاشیِ طومار نزدیک به 12 متر است و در کاخ‌موزۀ شهر ممنوعه، بِی‌جینگ نگهداری می‌شود.

در سمت راست طومار یک شعر نوشته شده است که ترجمۀ آن چنین است: 

هزار فرسنگ کوه و رودخانه، منظره‌ای بی انتها
جنبش عظیم «روح ازلی» (یوان چی) روح فردی (شِّن) را به حرکت در می‌آورد،
در دربار دودمان «سُنگ‍» شمالی، خلوص و وضوح دو فنّ است. [اشاره به سادگی و پرهیز از تجمل در هنر]
در هنرهای دودمان «تانگ‍» جنوبی، خطاطی بر صخره‌ها زیاد رواج ندارد. [اشاره به تجمل‌گرایی در هنر]
از امپراطور هِه جّائو (اشاره به هوئِی دْزُنگ‍) در خوف باید بود همیشه،
همه مات و سرگشته‌اند، امیران و کارگزاران [احتمالاً از حملات دودمان «جین»].
چرا ایشان خود در اندیشه یاری رساندن به حکومت نیستند؟

در سمت چپ طومار زندگی نامه نقاش آماده است که ترجمۀ آن این است:

در شهر جِّن هِه. سه سال و چهار ماه و هشت روز گذشته از تاج گذاری [فغفور سُنگ هوئِی دْزُنگ‍]. وانگ شی مِنگ‍ [نقاش این اثر] هجده ساله بوده است. در ابتدای کار بسیار علاقه‌مند به فن نقاشی بود. پس به خانۀ نقاشی دربار وارد شد و چند بار آثار خود را ارائه کرد که هنوز آثاری ناپخته بود. به برکت دانش فراوان و استعداد بسیار، [در نقاشی] تبحر یافت و معلمان خود را از کار خویش خرسند ساخت. از نزدیکان خود فنون نقاشی را در کمتر از نیمسال آموخت و در کار ترسیمات پیشرفت بسیار کرد. نظر به هنر عالی وی، او را فرستادند به پایتخت یعنی به جایگاه پیشرفت دانش‌پروران [و هنرمندان] در جهان.